Kratki test 1 - grupa B

 1. Izračunajte vrijednost slijedećeg izraza, uz pretpostavku da varijabla m ima vrijednost 24, a n 6.
  a) m = n = 3;        [0.5 boda]
  b) --m - n++        [0.5 boda]
   
 2. Napišite blok C++ koda (dvije naredbe) koji ima isti učinak kao i slijedeća naredba:
  n = 234 + ++m;        [1 bod]
   
 3. Napišite jednu C++ naredbu koja najprije uvećava varijablu z za 1 i zatim ju dodaje varijabli zbroj. [1 bod]
   
 4. Što je pogrešno u slijedećim naredbama?
  a) cout >> zbroj        [0.5 boda]
  b) if (x<y) x = 33;
      max = y;
      else x = 44;         [0.5 boda]
   
 5. Napišite tablicu istine za slijedeći logički izraz. Tablica treba pokazivati iznos izraza (0 ili 1) za sve 4 kombinacije operanada p i q.
  p || !q         [1 bod]
   
 6. Napišite logički izraz koji predstavlja slijedeći sud:
  n je paran, ali nije jednak 222.     [1 bod]