Kratki test 1 - grupa A

 1. Izračunajte vrijednost slijedećeg izraza, uz pretpostavku da varijabla m ima vrijednost 33, a n 8.
  a) ++m % n        [0.5 boda]
  b) m % n--   [0.5 boda]
   
 2. Napišite blok C++ koda (dvije naredbe) koji ima isti učinak kao i slijedeća naredba:
  n = 250 + m++;     [1 bod]
   
 3. Napišite jednu C++ naredbu koja umanjuje varijablu x za 1 i zatim ju dodaje varijabli zbroj. [1 bod]
   
 4. Što je pogrešno u slijedećim naredbama:
  a) cin  << broj;         [0.5 boda]
  b) if x >= y  max = y       [0.5 boda]
   
 5. Napišite tablicu istine za slijedeći logički izraz. Tablica treba pokazivati iznos izraza (0 ili 1) za sve 4 kombinacije operanada p i q.
  !p && q     [1 bod]
   
 6. Napišite logički izraz koji predstavlja slijedeći sud:
  z je veći ili jednak 22, ali manji od 77.     [1 bod]